Máy Tăm Nước Mornwell F18 (Phiên bản 2021)

1.588.000